CE / M / IP ženklinimas

Paskelbė Tumas 2015/04/24 0 Komentaras (-ai)

Prieš įsigyjant svarstykles rekomenduojame įsitikinti, kad Jūsų vykdomoje veikloje nėra būtinas metrologinės atitikties/ patikros sertifikatas, kurį reglamentuoja Europos parlamento ir tarybos direktyva 2009/23/EB (nuoroda į dokumentą)

Metrologinės patikros sertifikatai reikalingi:

Šios direktyvos taikymo tikslais išskiriamos šios neautomatinių svarstyklių naudojimo kategorijos:

 • masei nustatyti sudarant komercinius sandorius; 
 • masei nustatyti apskaičiuojant mokėtinas sumas, tarifus, mokesčius, priedus, baudas, atlyginimus, nuostolių bei žalos atlyginimą ar panašius mokėjimus;
 • masei nustatyti, kad būtų galima taikyti įstatymus ar kitus teisės aktus arba eksperto išvadoms teisminio proceso metu pateikti;
 • masei nustatyti medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti;
 • masei nustatyti gaminant vaistus pagal receptą vaistinėje ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose;
 • kainai pagal masę nustatyti tiesioginėje viešojoje prekyboje ir iš anksto fasuojant produktus;
 • kitos naudojimo sritys, išskyrus išvardytas a punkte.

CE sertifikatas nurodo :

CE ženklinimą  (angl. "CE Marking") patvirtina ženklas, kuris parodytas šios svetainės titulinio puslapio kairėje pusėje. Raidės "CE" yra  prancūzų kalbos frazės "Conformité Européene", (liet. "Europos patvirtinimas") santrumpa. Dabar sąvoka "CE ženklinimas" naudojama visuose oficialiuose Europos Sąjungos dokumentuose. Gaminio paženklinimas CE ženklu turi kelias prasmes ir reiškia, jog:

 • gamintojas deklaruoja, jog jo pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, kurie yra vadinami  bendru "gaminių direktyvų" pavadinimu,

 • gaminio ženklinimas CE ženklu valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, jog gaminys tos šalies rinkai yra teikiamas legaliai,

 • gaminio ženklinimas CE ženklu užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje rinkoje (iš viso 28 valstybėse),

 • gaminių ženklinimas CE ženklu suteikia galimybę muitinėms bei nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pašalinti neturinčius atitikties patvirtinimo gaminius iš rinkos. 

IP apsaugos klasės klasifikavimas:

Apsaugos klasė IP nusako elektros įrenginio atsparumą tam tikriems aplinkos veiksniams bei daiktams.

Pirmasis skaičius nurodo atsparumą kietiesiems kūnams arba daiktams, pavyzdžiui, dulkėms. Jo vertė yra nuo 0 iki 6.

Antrasis skaičius nurodo atsparumą skysčiams, pavyzdžiui, vandeniui. Jo vertė yra nuo 0 iki 8.

Pirmojo apsaugos lygmens IP skaičiaus reikšmių lentelė Antrojo apsaugos lygmens IP skaičiaus reikšmių lentelė
0neapsaugotas 0neapsaugotas
1apsaugotas nuo kietų kūnų, didesnių nei 50mm 1apsaugotas nuo vertikaliai krintančių vandens lašų
2apsaugotas nuo kietų kūnų, didesnių nei 12.5mm 2apsaugotas nuo vandens lašų, krintančių iki 15 laipsnių kampu
3apsaugotas nuo kietų kūnų, didesnių nei 2.5mm 3apsaugotas nuo lietaus
4apsaugotas nuo kietų kūnų, didesnių nei 1mm 4apsaugotas nuo vandens purslų
5apsaugotas nuo dulkių 5apsaugotas nuo vandens srauto
6visiškai sandarus, apsaugotas nuo dulkių 6apsaugotas nuo didelio vandens kiekio
   7apsaugotas nuo trumpalaikio panardinimo į vandenį
   8apsaugotas nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį

 

Rašyti komentarą